Carrie Arnold
Lecturer
Office: ACB 2.210
Phone: (512) 475-9240
Email: cmarnold[@]tacc[dot]utexas[dot]edu

 lauren.jpg
Lauren Blondeau
Lecturer
Office: GDC 7.505
Phone: (512) 232-0693
Email: blondeau.lauren[@]gmail[dot]com

 

 

 

 

Collins statistics staff w 1

Sarah Collins 
Lecturer
Office: GDC N 7.508D
Phone: 512-475-8832
Email: smcollins[@]utexas[dot]edu

 

 

  

 

 

Kam Hamidiehkam formal
Lecturer
Office: GDC 7.504
Phone: 512-471-4542
Email: kh1[@]utexas[dot]edu

 

 

 

 

Kristin HarveyHarvey statistics staff 1
Lecturer
Office: GDC N 7.508B
Phone: 512-475-8566
Email: kristin.harvey[@]austin[dot]utexas[dot]edu

 

 

 

 

 

Steven HernandezHernandez statistics staff 1
Lecturer
Office: GDC N 7.404
Phone: 
Email: svhernandez316[@]utexas[dot]edu

 

 

 

 

 

 

hersh

Matthew Hersh
Lecturer
Office: GDC 7.505
Phone: 512-232-0691
Email: mhersh[@]mail[dot]utexas[dot]edu

 

  

thumbnail_Lingham-Photo.jpgRama Lingham
Adjunct Associate Professor
Office: 7.505
Phone:
Email:rlingham[@]utexas[dot]edu

 

 

 

 

 

Nate Martinate marti
Lecturer
Office: SSW 3.208E
Phone: 512-232-2334
Email: nate.marti[@]utexas[dot]edu

 

  

 

maggie myers

Maggie Myers
Lecturer
Office: GDC 5.706
Phone: 512-471-9533
Email: myers[@]cs[dot]utexas[dot]edu

 

 

 

 

Mary R. Parkerparker
Senior Lecturer
Office: RLM 10.160
Phone: 512-232-6194
Email: parker[@]math[dot]utexas[dot]edu


Paul Robbins
Lecturer
Email: paul.ant.robbins[@]gmail[dot]com

 


Dave Semeraro
Lecturer
Email: semeraro[@]tacc[dot]utexas[dot]edu

 

Lindsey SmithSmith statistics staff 1
Lecturer
Office: GDC N 7.508E
Phone: 512-475-8722
Email: lwolff[@]utexas[dot]edu

 

 

 

 

 

Lucas A. WilsonLuke profile pic
Lecturer
Office: 
Phone: 512-232-7351
Email: lwilson[@]tacc[dot]utexas[dot]edu


 

Bindu ViswanathanBindu new
Lecturer
Office: GDC N 7.508F
Phone: 512-475-8709
Email: bindu[@]austin[dot]utexas[dot]edu

 

 

 

Jay ZarnikauJay Zarnikau
Adjunct Professor 
Office: SRH 3.281
Phone: 512-372-8778
Email: jayz[@]utexas[dot]edu